Team Paco

Team Paco, of wel het voormalige Ushirika project, is het vormingsproject van Jeugddienst Don Bosco in samenwerking met de Don Bosco werkingen in Zambia, Namibië, Zimbabwe en Malawi.

Tijdens dit project wordt er in samenwerking met de lokalen animatoren een vorming georganiseerd voor animatoren, jeugdwerkers en andere enthousiaste jongeren. De focus ligt op de ontwikkeling van competenties als animator en het stimuleren van de jongeren om zich in te zetten voor de lokale speelpleinen en Don Bosco-organsiaties.

Verder zetten de Vlaamse vrijwilligers zich ook in voor de lokale werking en gaan ze natuurlijk zelf aan de slag als animator op het speelplein.
%d bloggers liken dit: